ASIAKAS: Jätteenkäsittelykeskus Mustankorkea.

AJATUS: Tarjota asiakkaille elämyksiä ja ideoita kierrätyksen mahdollisuuksista ja esitellä Mustankorkean Omapiha-palvelun puutarhatuotteita.

TYÖ: Mallipihakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus.